Rajala Pro Skydd - objektivgaranti

SKU
PROTURVAOBJEKTIIVI
600,00 kr


Rajala Pro Skydd
Med 3 års extra garanti kan du trygga att din hobby eller företagande kan fortsätta även när din utrustning är på service.

Rajala Pro Skydd omfattar:


Pro Skydd -låneutrustning under servicetiden
Vid behov får du låna en närmast motsvarande utrustning under servicetiden. I vissa fall kan servisen pågå i flera månader. Med Pro Skydd kan du se till att din hobby eller verksamhet kan fortsätta under servicetiden. Pro Skydd är produktspecifik.

36 månaders garanti gäller för den produkt du köper

Produkten har då en garantitid på 36 månader, så länge produkten använts enligt garantivillkoren. Pro Skydd är inte en försäkring dvs. den täcker inte fallskador eller defekter som orsakats av oförsiktig hantering. Rajala kontaktar serviceleverantören för din räkning.


Pro Skydd-garantin är produktspecifik och bör köpas samtidigt med produkten. Produkten och Pro Skydd bör finnas på samma kvitto.


I händelse av garantianspråk skicka eller ta med produkten, inköpskvittot på produkten och verifikat på den utökade Pro Skydd-garantin, till Stockholmsbutiken Rajala Pro Shop för garantiservice.

Det här erbjudandet om utökat skydd gäller tills vidare. Rajala Pro Skydd är tillgänglig vid köptillfället.

Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Det täcker inte normalt slitage, fallskador eller defekter som orsakats av oförsiktig hantering.

Garantin ogiltigförklaras också om tillverkningsnumret ändrats eller om felet orsakats av reparation som utförts på annat håll.

Garantin täcker reparation eller byte av defekta delar hos auktoriserade serviceställen. Dessutom omfattar den utökade garantin rätten att vid behov få låna en närmast likvärdig utrustning under servicetiden.


Copyright © 2019 Osakeyhtiö Osk. Rajala