Integritetspolicy

Aktiebolag Osk. Rajalas Integritetspolicy

Aktiebolag Osk. Rajalas Integritetspolicy
(uppdaterat 18/4 2018)

1. Registrets förvaltare
Oy Osk. Rajala Finland Filial i Sverige (nedan ”Rajala Pro Shop”)
Företags- och organisationsnummer FO-nummer 516404-8810
PB 175, 20101 Åbo
Telefon: 020 7530220
(samtalspris från trådtelefon 8,35 cnt/samtal + 16,69 cnt/min,
mobilsamtal 8,35 cnt/samtal + 16,69 cnt/min.)

2. Registrets handläggare
Jorma Helminen
Aktiebolag Osk. Rajala
E-post: jorma.helminen@rajalacamera.fi 

3. Registrets namn
Rajala Pro Shops kundregister är baserat på kundrelationer och andra tillförlitliga sammanhang (”Rajala Pro Shop kundregister”)

4. Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter hanteras för behandling och analysering av kundrelationer, framtagning av individanpassade tjänster och profilering, utveckling och planering av affärsverksamhet och marknadsföring, distansförsäljning, opinions- och marknadsundersökningar samt kundkommunikation, som kan utföras såväl elektroniskt som adresserad. Personuppgifter behandlas enligt gällande lag av Aktiebolag Osk. Rajala och Rajala Pro Shop företagens noggrant utvalda samarbetspartners marknadsföring samt direktreklam, distansförsäljning och opinions- och marknadsundersökningar. Utlämnande av data till samarbetspartners kan endast ske för sådana ändamål som stöder registrets verksamhetsidé och där syftet med uppgifterna inte är oförenliga med Rajala Pro Shops syfte. Rajala Pro Shop kan utnyttja användarens platsinformation för alla ändamål som nämns i föregående stycke för att i huvudsak erbjuda tjänster i förhållande till dess platsinformation eller användarbeteende, förutsatt att användaren har gett sitt samtycke om användning av platsinformation till Rajala Pro Shop eller om samtycke kommer entydigt fram i sammanhang med Rajala Pro Shop eller om platsinformationen är anonym. Användaren kan när som helst avbryta sitt samtycke genom att stänga av cookies i din webbläsare.

5. Registrets datainnehåll av persondata
I registret kan behandlas alla följande uppgifter om de registrerade.

• för- och efternamn 
• kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser) 
• start- och avslutningstidpunkt för kundrelationer samt verkställningssätt
• samtycke eller nekande till direktreklam
• Information om användningen av elektroniska tjänster och innehåll (t.ex. prenumeration av nyhetsbrev), teknisk data som skickats från den registrerades webbläsarserver (t.ex. IP-adress, webbläsare, webbläsarversion samt sidan som den registrerade har kommit ifrån) samt data om cookies som skickats till den registrerades webbläsare.
• data om marknadsföring, så t.ex. riktade marknadsföringsåtgärder och deltagande av dessa.
• administrering av kundrelaterad data (t.ex. lagring av data inom kundtjänst så som samtal, e-post, chat- och textmeddelanden, data angående försäljning, köp och annullering av produkter och tjänster, data som gäller beställning av avgiftsfria produkter och tjänster, leveransuppgifter, feedback och reklamationer)
• produkter och tjänster som den registrerade visat intresse för
• kön
• födelsetid
• språk
• ändringar av ovannämnda personifierade uppgifter
• beteendedata på Rajala Pro shops webbsidor och -tjänster (t.ex. klickande på länkar, valda internetsidor samt in- och utgång från webbsidor.
• data om användning av tjänsten eller andra, via analyser härledda uppgifter som kunden själv uppgivit t.ex. möjliga intressen eller medlemskap i specifika användargrupper.

I registret kan dessutom behandlas uppgifter om de som köpt produkter och/eller tjänster:
• kundnummer
• produktdata
• fakturerings- och inkassodata
• köphistorik
• inköpsställe
• betalningssätt
• leveranssätt

I registret kan, förutom de ovannämnda, dessutom följande uppgifter behandlas:
• användarnamn
• lösenord
• signum (t.ex. aktioner och recensioner)
• den identifierades användarinformation i tjänsten, t.ex. information om tjänstens egenskaper.

I registret kan, förutom de ovannämnda, dessutom följande data behandlas: 
• data om fotografier och videor som den registrerade har publicerat i fotogalleriet (t.ex. Panda galleriet) 

6. Regelmässiga informationskällor
Personuppgifter som gäller den registrerade samlas från den registrerade själv, från olika tjänster som den registrerade använder (bl.a. Rajala Pro Shops webbshop www.rajala.fi, Rajala Pro Shop butikernas kassatransaktioner och Rajala Pro Shops sociala medier och kanaler) samt olika marknadsföringsaktiviteter i samband med marknadsföringslotterier, - tävlingar och -evenemang.
Personuppgifter kan dessutom uppdateras och insamlas från Rajala Pro Shops andra register, från Rajala Pro Shops samarbetspartners register samt från myndigheter och företag som erbjuder tjänster och som tillhandahåller personuppgifter.

7. Utlämnande av uppgifter
Uppgifter kan utlämnas om registrets förvaltare efter övervägande, enligt gällande lagar och krävande återhållsamhet t.ex. till Rajala Pro Shops samarbetspartners, om inte den registrerade har nekat utlämnande av uppgifterna. Utlämnande av uppgifter får principiellt göras endast i syften som stöder kundregistret Rajala Pro Shops affärsidé och där syftet med uppgifterna inte är oförenliga med Rajala Pro Shops användningsområden. Uppgifter kan också utlämnas till myndigheter och andra instanser enligt vad som krävs enligt gällande lagar samt för historiska eller vetenskapliga undersökningar förutsatt att uppgifterna har ändrats till ett icke identifierbart format. Uppgifterna kan överlåtas i samband med eventuell företagsrekonstruktion ifall Rajala Pro Shop säljer eller på annat sätt omorganiserar sin affärsverksamhet.
Uppgifter kan utlämnas till samarbetspartners som registrets förvaltare har valt ut och som behandlar uppgifter på uppdrag av en registeransvarig på grundval av ett samarbetsavtal mellan parterna. I det här fallet har databehandlaren inte rätt att bearbeta de överförda uppgifterna till egen förmån i sina egna personregister. Uppgifter flyttas i regel inte utanför EU-medlemsstaterna eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt av tekniska skäl och då gäller dataskyddslagen. Rajala Pro Shop kan flytta data som finns i registret till sina egna direktreklamsregister då kundrelationen och den sakliga kontakten avslutats.

8. Registrets dataskydd
Registrets data behandlas elektroniskt och står skyddat bakom brandmurar, lösenord och annan teknisk datasäkerhet som är allmänt godkänd inom branschen. Manuellt arkiverat material lagras i utrymmen där obehöriga inte har tillträde. Endast registrets auktoriserade förvaltare eller på uppdrag av denne och anställda i de företag som är inblandade har tillträde till registrets innehåll via behörighet beviljat av registrets förvaltare.

9. Rätt till kontrollering, nekande och korrigering
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka personliga uppgifter som har lagrats i registret. På begäran av den registrerade gör vi korrigeringar samt kompletteringar i personuppgifterna och justerar uppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade. Detta sker genom att den registrerade tar kontakt med vår kundtjänst. Begäran bör vara skriftlig med namnteckning.
Den registrerade har rätt att neka all behandlingen av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning, direkt marknadsföring samt marknads-och opinionsundersökningar, genom att kontakta vår kundtjänst.

10. Ändring av integritetspolicy
Rajala Pro Shop utvecklar hela tiden sin affärsverksamhet och därför behåller sig rätten att göra ändringar i den här integritetspolicyn genom att meddela om det i sina tjänster. Ändringar kan också bero på förändringar i lagstiftningen. Rajala Pro shop rekommenderar att den registrerade bekantar sig regelbundet i integritetspolicyns innehåll.

Copyright © 2019 Osakeyhtiö Osk. Rajala